Başarılı Proje Yönetim İçin Agile Manifestosu

Bugün herhangi bir alanda proje yönetici olarak görev yapıyorsanız çok büyük olasılıkla Agile kavramı ile karşılaşmışsınızdır. Türkçeye “Çevik” olarak geçen Agile, günümüzde proje yönetim metotlarının neredeyse merkezinde yer almaktadır. “Agile proje yönetimi” ya da “çevik yönetimi” gibi popüler kavramların birçok sektörde karşılık bulduğunu söylemek zor değildir. Agile proje yönetim modelinde temel amaç, söz konusu projelerde verimliliği ciddi ölçüde artırabilmektir. Özellikle tablo verileri, bu noktada önemli bir geri bildirim olarak okunabilir. 

İş yaşamında uygulanan birçok proje yönetim metodu vardır. Bunlar arasında önemli bir popülerliğe sahip olan Agile, sahip olduğu manifestoyla fark yaramayı başarır. Ülkemizde Agile kavramıyla alakalı olarak ne yazık ki çok fazla kafa karıştırıcı bilgi söz konusu. Bilhassa yazılım alanında karşımıza daha sık çıkan bir metot olan Agile hakkında daha kapsamlı bilgilere gelin beraber göz atalım.

AgIle Metodu Nedir?

Bir tür proje yönetim formu olan Agile kavramı, aslında temel olarak değişen her türlü koşula ve ortama hızlıca yanıt verme becerisi olarak düşünülebilir. Dilimize çeviklik olarak çevrilmesi bu tanımı pekiştirmektedir. Uzun seneler boyunca Agile kavramı, salt yazılım geliştirme ile alakalı bir yönetim uygulaması şeklinde algılanıyordu. Bu durumun asıl sebebi ise Agile’nin geliştiricisi olan kişilerin yazılımcı olmalarıdır. 

2016 senesinden itibaren ivme kazanan Agile, bugün işletmelerin pazar içinde var olabilmelerinin etkili bir aracı olarak görülmektedir. Küresel çapta yaygınlaşan bir hareket olarak karşımıza çıkan Agile’nin geçmişi aslında 2001 senesine dayanıyor. Yani Çevik Manifesto’nun esasen 2001 senesinde yazıldığını söyleyebiliriz. O dönemlerde ilk çalışmalar tek takımlar üzerinden denendi. Söz konusu deneylerin başarıya ulaşmasıyla beraber Agile kısa süre içinde dev şirketlere uyarlandı. Spotify başta olmak üzere birçok dünya markası, Agile manifestosuyla beraber hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Geleneksel ve klasik proje yönetim metotlarından çok daha etkili ve verimli olduğu görülmüştür. 

Agile manifestosunda bireyler ve etkileşimler her şeyin önündedir. Örneğin araçlar ya da süreçler, Agile için daha geridedir. Agile salt belli bir firma özelinde uygulanacak bir metot ya da süreç değildir. Çoğu yönetici bu noktada büyük bir yanılgı içinde olabilmektedir. Oysa Agile manifestosu kalıplaşmış şirket yönetimi algılarını tümüyle değiştirmekte ve bu konuya yepyeni bir tanımlama getirmektedir. 

Agile ya da çevik organizasyon kavramını daimi büyümekte olan bir canlı organizmaya benzetmek mümkündür. Müşterilere değer katmak ve yeni doğan fırsatlara açık olmak, bu anlayışın temelinde olan reflekslerdir. Agile manifestosunun doğru şekilde uygulanması sadece müşterilere yarar sağlamaz, bu durum aynı zamanda orta ve uzun vadede işletmelere de ekonomik fayda sağlar. Şirketi ekonomik düzeyde yönetmenin en akıllıca yollarından biri olarak kabul gören Agile, hem müşteriler hem de genel düzeyde toplum için değer üreten bir anlayışa sahiptir. 

AgIle Proje Yönetiminin Faydaları 

İş dünyasına ciddi bir anlayış farkı getiren ve gittikçe yaygınlık kazanan Agile Proje Yönetimi, basit bir proje yönetimi metodolojisinin çok dışındadır. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve kendini ispatlamış durumdadır. Agile Proje Yönetimi ekiplerin yinelemeli ve esnek biçimde çalışmasına olarak sağlar. Öte yandan projelerde değişen ihtiyaçlara ve dinamiklere adapte olmalarına yardımcı olur. Daha düşük risklerle daha fazla uyumluluk sağlayan Agile, geri bildirimleri oldukça önemser. Bu sayede proje öngörülebilirliğinde gözle görülür bir artış sağlanır. 

Raporların düzenli şekilde güncellenmesi sayesinde olası riskler azaltılır. Agile Proje Yönetimi’nin bir diğer faydası ise daha fazla müşteri memnuniyeti yaratmasıdır. Müşteri iş birliğine katkı sunduğu gibi müşteri geri bildirimlerini de artırır. Esasen bu proje yönetim manifestosunda müşteri her daim ön plana çıkar. Müşterilerin sizinle beraber hareket etmesini ve çalışmasını arzularsınız. Bu sayede sorunlara dair daha gerçekçi ve hızlı çözümler üretilir. 

Son olarak Agile Proje Yönetimi’nin kesinlikle çok daha mutlu olan ekipler yarattığını ifade etmek mümkündür. Çünkü Agile ekipleri, diğer ekiplere kıyasla daha özerk bir yapıdadır. Bu durum yeni fikirler yaratma ve problem çözme becerisi noktasında ekibe avantaj getirir. Ekip ruhunun da bu vesileyle güçlendiği görülmektedir.

Başarılı proje yönetimi için olmazsa olmaz olarak görülen Agile hakkında daha fazla bilgi almak ve iş birliktelikleri oluşturmak adına Makers Türkiye ile iletişim kurabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.