Agile vs. Waterfall: Hangi Metodolojiyi, Ne Zaman Kullanmak Gerekir?

Organizasyonların yönetim anlayışı doğru amaç için geliştirildiğinde, iş sürecinde meydana gelen hız ve verimlilik düzeyinde ciddi farklılıklar gözlenebilir. Agile ve Waterfall gibi modeller, yönetim anlayışının seyrini değiştirebilecek önemli iki anlayıştır. Peki “Waterfall ve Agile ne demek?”, “Hangi model hangi organizasyona uygulanır?”

Kavramsal olarak Agile ve Waterfall

AgIle Nedir?

Agile, Türkçe tabiri ile çevik yaklaşım, bir projenin parçalara bölünerek bitirilmesi mantığına sahiptir. Önceleri yazılım konusunda önde gelen bir terim olan Agile kavramı, artık yönetim prensipleri arasında da kritik bir konudur. Agile; üretim, perakende gibi sektörlerde etkin bir şekilde tercih edilen yöntemlerden biri olmakla kalmayıp bireylerin kişisel yaşamlarını da organize etmede kullanabilecekleri bir yöntemdir.

 

Waterfall Nedir?

Waterfall, Türkçe anlamı ile şelale yaklaşımı, Agile yaklaşımın zıddı denebilecek bir yönetim modelidir. Şelale modeli, geleneksel bir yaklaşımdır; bir projeyi en başından planlamaya ve yapılacakları baştan öngörmeye dayanır.

Şelale modelinin uygulandığı projelerde yapılan tanımlar, projenin teslim süresi ve öngörülen maliyet önceden belirlenebilir; bu yüzden çok daha gerçekçidir. Şelale modelinde belirsizliklere yer verilmez. Çünkü her şey ayrıntıları ile sürecin başında belirlenmiştir. Her şeyin net ve önceden belirlenmiş olması sebebi ile proje sırasında yüz yüze iletişime fazla ihtiyaç duyulmaz.

AgIle ve Waterfall Metotları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bir projenin başarıyı yakalamasında en önemli etken, o projenin doğru amaç etrafında doğru bir metotla yönetilmesidir. Bu noktada tercih edilen iki yöntem çevik yaklaşım ve şelale modelidir. Peki bu iki yöntem arasında ne gibi farklar vardır? Sizin için en doğru metodun hangisi olabileceğine karar verebilmeniz için aralarındaki farkları gelin birlikte inceleyelim:

  • Agile ve Waterfall modellerinin ikisinde de planlama yapılır. Ancak bu modellerin planlama anlayışları birbirinden farklıdır. Waterfall modeli baştan sona her ayrıntıyı adım adım ve uzun vadeli planlarken; Agile modelinde kısa vadeli planlar söz konusu olur. Çünkü, Agile yaklaşıma göre proje süreci devam ederken değişiklik yapılabilir. Her aşama Waterfall modelinde olduğu kadar net değildir.
  • Waterfall modelinde birbirini takip eden bir görev sırası oluşturulur. Her safha bir öncekinin devamı niteliğindedir. Agile proje yönetimi sürecinde böyle bir düzen yoktur. Projenin nasıl ilerleyeceği süreç içerisinde değişebilir.
  • Her iki modelde de detaylı inceleme yapılır. Ancak bu incelemeler Waterfall modelinde dokümanlar üzerinden ve her safhanın tamamlanmasının ardından düzenli olarak yapılırken Agile yaklaşım modelinde inceleme, ortaya çıkan ürünler ve müşteriler ile yapılan görüşmelerle gerçekleşir.
  • Waterfall modeli uygulanan projelerde maliyeti artıracağı için değişikliklere sıcak bakılmaz. Agile yaklaşım modelinde ise ürün son halini alana kadar gerekirse bir ya da birçok kez revize edilebilir. Çünkü Agile yaklaşımda değişim, ürünün olabilecek en iyi versiyonu için gereklidir.
  • Agile, yaratıcılık odaklı olduğundan kararlarda esnek bir yaklaşım söz konusudur. Waterfall modeli için bunu söylemek zordur. Bu model kurallara ve başlangıç noktasında alınan kararlara bağlıdır; risk almaz.

AgIle ve Waterfall Modellerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Agile yaklaşımı, bünyesinde çok sayıda planı, iş birliğini ve iletişimi barındırır. Bu sebeple, değişime ve müşteri ile iletişime açık, ekip çalışmasına inanan bir yapı için projelerin Agile metodolojisi ile yürütülmesi daha uygundur. Waterfall metodu, değişme ihtimalinin olmadığı, adımların oldukça net ve açık olduğu projeler için uygundur.

Günümüz şartlarında rekabetin yoğun olduğu sektörlerde yeniliğe açık olmak gerektiğinden Agile metodu çok daha kullanışlı olabilir. Eğer siz de projenizden en iyi sonucu almak için hangi metodun size daha uygun olduğunu merak ediyorsanız Makers Türkiye Blog sayfasını ziyaret edebilir, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden hemen faydalanabilirsiniz.

Makers Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz Çevik Yaklaşım uyguladığımız kurumları ve projeleri incelemek için tıklayın.

İnsan Kaynaklarında AgIle Yaklaşımın Yeri

Bir işletmenin çevik bir kültüre sahip olması, başarılı olabilmek için sisteminin insan odaklı olması ve çalışanlarını o işletme için önemli bir varlık ve bir yetenek olarak görmesi demektir. Dünyanın pek çok yerinde işletmeler hızla insan kaynakları stratejilerini değiştirmekte ve İK Çevik Yaklaşım Modeli’ni uygulamaktadır.

İK Çevik Modeli (Agile Model of HR), insan kaynaklarının yalnızca belirli standartlar çerçevesinde işlev göstermekten ziyade organizasyon çevikliğini artıracak çalışmalar yapması gerektiğini savunur. Burada çevikliği artıracak unsurlar ise inovasyon, adaptasyon, hız ve iş birliği gibi kavramlardır.

Peki insan kaynakları birimi, sistemi çevik bir hale getirmek için neler yapabilir?

Sorumluluğu paylaşın

Agile takımları oluşturarak tek bir grup yerine sorumlulukları tüm organizasyona dağıtabilir, herkesin sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz. Böylece, bu bilinç çabuk dağılabilir ve tüm çalışanlar bu konuda aktif davranabilir.

Yetenek odaklı aksiyon alın

Tek alanda donanıma sahip olmaktan ziyade pek çok alanda yeteneğe sahip olan ve bunu kullanabilecek potansiyeli bulunan çalışanları destekleyebilirsiniz. Bu, işletmeye çeşitlilik kazandırır.

İşe alım süreçlerinde oluşturduğunuz Agile takımını da sürece dahil edebilirsiniz. Böylece işletme için en zengin potansiyele sahip adayı seçme ihtimali artar.

Yetenek arayışını ciddiye alın

Pozisyon açığı olduğunda işletmenin anlık ihtiyaçlarından ziyade işletmeye değer katacak yeteneklere odaklanın. Bunun için gereken emeği vermekten çekinmeyin.

Oryantasyon sürecine önem verin

İşe yeni başlayacak olan bir çalışan, iş sürecine ve bulunduğu ortama adapte olabilmek için biraz zamana ihtiyaç duyar. Bu sebeple, yeni çalışanlara işletmeyi, işleyişi ve kurum kültürünü aktarmak oldukça önemlidir.

Yönetim anlayışını değiştirin

İşletmelerin gelişim evresinde artık katı kurallardan ve geleneksel yönetici tanımından ziyade çalışanlara koçluk yapabilecek liderlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden şirketin yönetici anlayışını revize edin.

Şirket kültürüne önem verin

İşletmenin kurum kültürü Agile çalışma modeli ile uyuşmuyorsa kurum kültüründe revizyon gerekir. Bir işletmeye dair kurum kültürünü, o işletmenin günlük çalışma süreci ve davranışlarını gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Eğer kurum kültüründe değişim istiyorsanız bu konularda çalışma yapmanız önem taşır.

Agile yaklaşımın İK ve iş süreçlerindeki etkisini video üzerinden daha iyi anlayabilmek için tıklayın.

AgIle Yaklaşım Modelini Tercih Eden Şirketler Hangileridir?

Farklı sektörlerden pek çok şirket çevik sisteme geçmeyi tercih etmektedir. Böylece bu işletmelere ait tüm birimlerde iş birliği, takım çalışması, değişime adaptasyon gibi dönüşümler önem kazanmıştır. Her şirketin kendi yapısına uygun bir iş süreci oluşumu sayesinde sorunsuz bir geçiş tasarlanır.

Agile yaklaşım modelini benimseyen işletmelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Yapı Kredi: 2015 yılında dönüşüme başlayan şirket, bu süreci sağlıklı yönetebilmek adına Çevik Ofis kurmuştur.

Türkiye İş Bankası: 2018’de Agile modele geçmiş ve bünyesinde pek çok çevik takım oluşturmuştur.

ING Bank: 2016 yılından beri çevik modelde çalışmaktadır. Bu çalışma modelini tüm organizasyona adapte etme yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Garanti Bankası: 2016 yılında teknoloji ekipleri ile başlayan bu banka, iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlamıştır.

Adesso: 2013’te Agile sisteme geçmiştir. Bu şirketin kanaatine göre Agile modelin avantajı kalite kontrol süreçlerinde öne çıkmaktadır.

GittiGidiyor: 2017’de başladığı dönüşüm süreciyle ciddi bir kalite artışı ve verimlilik elde etmiştir.

Penti: İş yapış şeklini Agile model ile geliştiren şirket, bu sayede sahada yer alan ekipler ile anlık iletişimi güçlendirdiği bir altyapı geliştirebilmiştir.

Sizlerin de görebileceği üzere pek çok şirket, kendi için en doğru amaç ne ise buna uygun tercihler yaparak yönünü Agile modele çevirmiş durumdadır. Makers Türkiye, Agile yaklaşım ile 21. yy’da işletmelerin ihtiyacı olan yetkinliklere dair inovatif atölyeler ve Danışmanlık hizmetleri düzenleyerek siz değerli markaları yeni yaklaşımlarla buluşturuyoruz. Eğer siz de atölyelerimize ya da sizler için hazırladığımız Danışmanlık servislerimizden faydalanmak isterseniz, bize ulaşın.

 

 

*Kaynak: https://www.ekonomist.com.tr/yonetim-kariyer/sirket-yonetiminde-cevik-model-donemi.html