Agile Proje Başarısında 10 Anahtar Faktör

Çevik proje yönetimi (Agile) genel anlamda yazılım geliştirme süreçlerinde başvurulan özel bir yaklaşımı ifade eder. Söz konusu yöntemi benimsemek ve uygulamak suretiyle yazılım geliştirme süreçlerinde öngörülemez problemler yaşama olasılığınız oldukça düşer. Agile proje yönetiminde sprint ismiyle de tanınan yinelemeli ya da bir başka ifadeyle artımlı iş dizilerine başvurulur. Bu içeriğimizde; Agile metoduyla başarıya ulaşmak adına ihtiyacınız olabilecek 10 önemli faktörün altını çizmeye çalışacağız.

Kısaca AgIle Proje Yönetimi

Günümüzde Agile metodolojisinin şirketlere entegre edildikten sonra verimlilik tarafında önemli bir artışın gözlemlenmesi, dikkatlerin bu özel proje yönetiminde yoğunlaşmasını sağladı. Çevik metodolojisinde işi sonuçlandırmanız adına kullanmanız gereken sprint’ler söz konusudur. Sprint esasen projenin bir kısmı için ayrılan zamanı ifade eder. Bu sprint’ler zaman açısından dolduğu zaman proje de neticelenmiş olur. Projede tüm aşamalar kendi spesifik zaman dilimleri içerisinde geliştirilir.

Agile metodunun tarihine baktığımızda, önemli yazılım uzmanlarının bir araya gelerek ilk fikir tohumlarının atıldığını görebiliriz. Oluşturulan manifesto doğrultusunda Agile için 4 temel değer ve 12 ayrı ilke belirlenmiştir. Yinelemeli planlama metodunu benimseyen yöntemde müşteri ile işbirliği oluşturma ve değişime açık kalmak esastır. Bu nedenle de sık zaman aralıklarıyla bölüm bölüm iş teslimatı yapar. Bu durum yazılım alanında değişimi ve teslimata bağlılığı büyük oranda teşvik eder.

Çevik Proje Başarısında 10 Temel Etken

Agile projelerinin sonuca ulaşması adına uyulması gereken temel etkenler oldukça net ve şeffaf bir biçimde ortaya konulmuştur. Çevik geçişlerde doğru adaptasyon ve elbette arzulanan başarı için aşağıdaki maddelere odaklanmanız, süreç boyunca lehinize olacaktır.

Ekip üyeleri: Motivasyon açısından uygun durumdaki takım üyeleri, aynı anda sadece bir tek projeye yönlendirilmelidir. Bu durum, çevik ilkelere verilen değerin de bir gereğidir. Süreç boyunca üyeler başka bir proje ile ilgilenmemelidir. Özel ekip üyeleri yüz yüze görüşmenin sağladığı avantajları kullanmak adına belli periyotlarla mutlaka bir araya gelmelidir. Ekip üyelerinin adeta projeye kendilerini adaması önemli bir adım olacaktır.

Kollokasyon: Eş dizimlilik, çevik bir kültür yaratmanın öncelikli kuralları arasındadır. Manifesto bilindiği üzere etkileşimlere ve bireylere değer açısından öncelik verir. Söz konusu değeri yaratmanın şartı, takımı oluşturan üyelerin bir araya gelebilme becerisi ve istikrarıdır. Bu yapının oluşmasında kollokasyon faktörü ciddi bir paya sahiptir.

Otomatik test: Her sprint süreci içinde takımların çalışma sonuçlarını bizzat manuel şekilde test etmeleri hem vakit hem de maliyet kayıplarına yol açar. Teknoloji koşullarının değiştiği günümüzde test sonuçlarının uzamaması önemlidir. Çünkü uzayan her test süreci, araya büyük boşlukların girmesine neden olacaktır.

“Tamamlandı” kavramının tanımı: Eğer Agile proje yönetim metodolojisini benimsediyeniz, “bitti, tamamlandı” gibi ifadelerin tanımını yeniden yapmak zorundasınızdır. Gereli testler, işlevselliğin entegre edildiği uygun ortam ve ilgili belge türleri oluşmadan bir proje için “tamam demek zordur. Bu metodolojide, ürünün sahibi olan kişi, scrum takımlarından gelen çalışmayı inceler ve bir geri dönüş yapar. Scrum master önderliğinde, ürün sahibi tarafından gelen dönüşe göre yeni aksiyonlar alınır.

Net yol haritası: Ürünün sahibi, proje devam ederken çalışmanın seyrine göre hedef müşteri kitlesine ulaşması çok önemlidir. Hem paydaşlara hem de hedef kitlesine sıklıkla ulaşabilmesi, olası risklerin minimize edilmesini sağlar. Ancak bu sayede hedefe yönelik geliştirmeler yapılabilir.

Ürün sahibi yetkilendirilmesi: Ürün sahipleri bizzat geliştiriciler tarafından üretilmiş olan değerleri optimize etmekle yükümlüdür. Teknik anlamda bilgi sahibi olan, geliştirici ekibinin uygun olmayan kararlar vermesinin ve zaman kaybının önüne geçebilecek yetkili birinin varlığı, takım için de oldukça kıymetlidir. Yetki verilmemiş ya da tümüyle dışarıda bırakılmış ürün sahibi, ihtiyacı hissedilen değeri sağlama noktasında başarısız olunmasına sebebiyet verir.

Geliştirici çok yönlülüğü: Testler de dahil süreç içinde beceriden kaynaklı en ufak bir sorun oluştuğunda scrum takımının başarı sağlaması zorlaşır. Bu anlamda ideal beceri seviyesinde olan, uyum becerisi noktasında hızlı olan kişilerin takım içinde olması değerlidir. Ekipte ancak ve ancak yeni bir şeyler deneyip öğrenmeye çalışan, entelektüel gelişime açık, uyumlu bireylerin varlığıyla istenen başarı gelecektir.

Scrum ustaları:  Scrum ustaları resmi düzeyde bir yetki almamalıdır. Fakat scrum takımının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi adına paydaşlar ve diğer üyelere liderlik etmelidir. Bu anlamda Scrum ustaları gayriresmi düzeyde yer aldıkları süreçte sosyal becerileri ve etkileme kabiliyetleriyle fark yaratırlar.

Öğrenme için yönetim desteği: Yöneticilerin ya da liderlerin böyle bir yaklaşımı benimsemeleri ile beraber zihniyetlerinde köklü değişimler yapmaları şarttır. Genelde liderler, öğrenme sürecini desteklemeksizin sadece direktifler vermekle yetinirler. Hemen ilk sprint sonrasında Agile ilkelerini izlemenin yaratacağı bütün yararları aynı anda görmek gerekçi değildir. Motivasyon kırıcı olmadan yönetici ya da liderlerin uygun yönetim desteğini sunması ve sabırlı olmaları başarı için belirleyici bir diğer faktördür.

Geçiş desteği: Düzeyi fark etmeksizin tün ekiplerde liderlik ve doğru koçluk, başarı olasılığını ciddi şekilde artırır. Koçluk; disiplinin ve motivasyonun aşağı düştüğü zamanlarda, hatalar karşısında gerekli eğitim verildiğinde, bire bir görüşmelerde ön plana çıkar. Bu kritik kişilerin söz konusu süreçlerde mutlaka doğru zihniyet ayarlamalarını yapmaları ve doğru bir liderlik anlayışı benimsemeleri gerekir.

Makers Türkiye olarak; teknoloji ve inovasyon odaklı projeler dışında, yeni nesil eğitim ve programlarla da dijital dönüşümünüze katkı sunmaya çalışıyoruz.  Agile alanındaki deneyimlerimizden faydalanmak ve etki yaratan projelerde iş birliktelikleri oluşturmak adına bize ulaşabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.