Agile Manifesto: Sadece Yazılımda Değil Her Ekipte Faydalanın!

Agile yaklaşımını yazılım geliştirmeye yönlendiren Agile Manifesto, sadece yazılımcılar için değil, büyüyen her proje için eş öneme sahiptir. Bu önemin kavranması amacıyla bu yazımızda Agile Manifesto’nun tarihçesini, 4 temel değerini ve 12 destekleyici ilkesini ele alacağız.

Agile Manifesto Hakkında

Resmen “Çevik Yazılım Geliştirme Manifesto” olarak adlandırılan Agile Manifesto, 11-13 Şubat 2001 tarihlerinde 17 yazılım geliştirici tarafından, ağır yazılım geliştirme sürecine alternatif olması amacıyla hazırlanmıştır. Agile Manifesto, sadece yazılımcılar için değil, projelerin başarısının katlanması adına da yol gösterici bir bildiri niteliğindedir.

Belge, Amerika’nın Utah eyaletindeki Snowbird Kayak Merkezi’nde, 2 günlük bir beyin fırtınası ardından 4 temel değer ile 12 destekleyici ilkeden oluşturulmuştur.

Agile Proje Yönetimi ile bugünün iş dünyasına hazırlanın, kurumlarda verdiğimiz Agile Yaklaşımına Giriş Crash Course’umuz  Udemy’de! Eğitime buradan kaydolabilirsin.

Agile Manifesto’nun 4 Temel Değeri

Bildirinin 4 temel değeri hakkında bilinmesi gereken en önemli detay, normal fontlu kavramlara değer verirken kalın fontlu yazılan kavramlara çok daha fazla değer verildiğidir. (*)

Agile Manifesto’da

 1. Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
 2. Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
 3. Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri birliğine
 4. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye

değer vermeye kanaat getirilmiştir.

(*) Bu dört değer, İngilizcede:

 1. Individuals and interactions over processes and tools
 2. Working software over comprehensive documentation
 3. Customer collaboration over contract negotiation
 4. Responding to change over following a plan

olarak geçtiğinden “Sağdaki ögelere değer verirken soldaki ögelere daha çok değer veriyoruz.” şeklinde açıklanmıştır.

Agile metodolojileri, anılan 4 temel değeri farklı biçimde uygulamaya alır. Bu farklılığa karşın değerler, yüksek kaliteli yazılımlar/projeler geliştirilmesi noktasında eş değer katkıyı sunar.

4 değerin açıklaması:
 • Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere değer verilmesi:

 Süreçler ile araçlar değer üretiminde kullanılmalı ancak bireyler arasındaki ilişkiyi ve iletişimi kötü yönde etkilemeyecek özellikte olmalıdır. Bir başka deyişle süreç ve araçlar, yazılım geliştirme döngüsünün hiyerarşiye takılmasına neden olmamalıdır. Önemli olan takım çalışması ile iletişimdir. Yazılım sistemleri geliştirilirken kişiler arası etkileşime zarar vermeyecek en uygun araç seçilmeli, ayrıca, ekip araçlarla çalışma zorunluluğundan kurtulmalıdır.

 • Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma değer verilmesi: 

Dokümantasyonlar, yazılım hakkında önemli bilgiler içermesi sebebiyle oldukça değerlidir. Bu değere karşın dokümantasyon üretimi aşamasının takımın ilerleyişini sekteye uğratmıyor olması gerekir. Belgedeki ifadelerin geliştirilen yazılımda karşılığı olmalı ve belge, değer odaklı yaklaşımla üretmelidir.

 • Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri birliğine değer verilmesi: 

Son kullanıcı tarafından benimsenecek, gerçek ihtiyaca yönelik yazılımlar geliştirilirken sözleşmelerden ziyade müşteri iş birliğinden yararlanılmalıdır. Zira sözleşmeler, işlerin daha zor bir hâle gelmesine yol açabilmektedir. Ekip çemberinin dışında değil, içinde görülmesi gereken müşterilerle sürekli iletişim hâlinde olunmalı, bu süreçte onlardan elde edilecek geri bildirimlerle üretim çıktılarına son hâli verilmelidir.

 • Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer verilmesi: 

Klasik anlayışla faaliyet gösteren şirketlerde geliştirme sürecinin tamamı, a’dan z’ye planlanmaktadır. Bu çalışma şekli, zahmetli olduğu kadar risklidir de. Zira teknolojinin, ihtiyaçların, hedef kitlenin değişme olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime ayak uydurmak, planı bir araç gibi görüp değişen şartlara adapte etmek gerekmektedir.

Makers Türkiye olarak biz de Agile alanındaki deneyimlerimizi uzaman kadromuz ile farklı uzunluktaki eğitimlerle hem bireylere hem kurumlara online ve offline seçenekleriyle sunuyoruz. Siz de kurumunuz ile faydalanmak için, bize ulaşın: [email protected]

Agile Manifesto’nun 12 Prensibi (**)

“Bizler şu ilkeleri izliyoruz:

 1. En önemli önceliğimiz değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak müşterileri memnun etmektir.
 2. Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir. Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır.
 3. Çalışan yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır.
 4. İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdır.
 5. Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı, işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.
 6. Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve etkin yöntemi yüz yüze iletişimdir.
 7. Çalışan yazılım, ilerlemenin birincil ölçüsüdür.
 8. Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir. Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit tempoyu sürekli devam ettirebilmelidir.
 9. Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen, çevikliği artırır.
 10. Sadelik, yapılmasına gerek olmayan işlerin mümkün olduğunca artırılması sanatı, olmazsa olmazlardandır.
 11. En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.
 12. Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür
  ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.”

(**)Kaynak: https://agilemanifesto.org/iso/tr/principles.html

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.