AGILE Kültür Ölçümleme Nasıl Yapılır? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Organizasyonların çok daha etkili bir şekilde düşünüp yeni stratejiler geliştirmesi ve daha sağlıklı kararlar verme noktasında önemli bir yeri olan agile kavramı, kapsamlı bir metodoloji olarak düşünülebilir. Özellikle İK departmanlarının büyük önem verdiği agile kültür ölçümlemelerine ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri bu başlık altında toparlamaya çalıştık. 

AgIle Nedir?

Agile kültür ölçümleme aşamalarına geçmeden önce agile kavramının içeriğini hatırlamakta fayda var. Agile, yukarıda da vurguladığımız üzere organizasyonun işleyişine dair bir zihniyeti ifade eder. Agile pratiklerinin doğru şekilde uygulanmasında kültürel değişim de şarttır. Sözcük Latincede işlemek ve yetiştirmek anlamlarında kullanılır. 

Sembolik anlamda da toplumlara ait varlıkların zihinlere işlenmesi ve zamanla yetiştirilmesi, içselleştirmesi gibi düşünmek mümkündür. Agile dönüşümü; iş yapma şekillerini, şirket içi şeffaflığı, yüksek iş birlikteliğini, mühendislik yetkinliklerinin çoğalması olarak karşılık bulur. Agile, var olduğu ortamda bir biçimde kendi kültürünü oluşturmak ve söz konusu kültüre ait değerleri zihinlere gündelik pratikler ile beraber “ekmek, işlemek” durumundadır.

Çevik İş ve Ekip Yönetimi blog yazımızda Agile kültürü anlattığımız sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Çevik Kuruluşlar Fark Yaratıyor

Pek çok kurum ve kuruluş, var olan ekiplerinin genel anlamda çevik olup olmadığını kavramak adına farklı parametrelerden oluşan ölçümlere başvurma gereği hisseder. Çeviklik konusunda iş hacminden hıza, çeviklik etkinliklerinden ekip mutluluğuna kadar çok farklı işaretlere değinmek mümkündür. Tüm bunlar çevikliğe dair belli semboller olarak düşünülse de gerçek anlamda çevikliği yansıtan gerçek değerler olarak kabul görmezler. 

İşletmeler salt sembollere odaklandığında sadece marka olarak çevik kalma riski ile karşılaşırlar. Kimi zaman kuruluşlar çevik uygulamalarına dahil olsa da kültürel bir değişim oluşturmak adına nasıl değişiklikler yapması gerektiğini anlamakta zorlanabilirler. Esasen önemli bir çoğunluğu bürokrasi temelli bir yönetim anlayışıyla yönetilse de çevik zihniyete dair semboller kullanmayı tercih ederler.

Agile kültür ölçümleme, çevik kültürünü ölçme noktasında son derece etkili bir opsiyondur. Bu süreçte ana ve alt faktörler ele alınır, çevik kültürün tüm detayları değerlendirilir. Ölçümleme; zihniyet, kültürel ve davranışsal değişikliklere dair etkin bir öncü gösterge olmayı başarır. Temel adımlarına doğru bir biçimde ayırmak kaydıyla çevikliği net bir şekilde ölçmek olasıdır. Bu ölçüm hem ne denli çevik olduğunuzu ortaya koyar hem de iyileştirme konusunda yeni stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur.

Çeviklik için; öncelik vermek, üretmek, geri bildirimler almak ve süreci yinelemek, dört önemli adımdır. Çevik bir işletmeyi farklı kılan ana unsur, bütün bu aşamaları sene boyunca çok hızlı bir şekilde yapabilme becerisi ve daha da önemlisi kararlılığıdır. Bu adımlara daha yakından bakalım:

Üret / Bir Şeyler Yap:

Bu, esasen teslim süresi ile doğru orantılı şekilde ölçülür. Geri bildirim alacağınız bir şeyi aslında ne denli süratli oluşturabileceğinizi düşünün. Bir yönetici için çalışanların hızlıca geri bildirimde bulunması, ürünün hızlıca pazara aktarılması önemlidir. Tüm bunlar tedarik sürelerini ciddi anlamda kısaltacaktır. 

Geri Bildirim Al:

Yalnızca bir şeyler üretmek mesele değil, aynı zamanda bu konularda düzenli şekilde geri bildirimler almalısınız. Müşterilerinizin ürünleri sevdiğinden emi olmadan işleri hızlandırmanın bir anlamı olmayacaktır. Hatta bu sizin aleyhinize işlemeye başlayacaktır. Yaptığınız işin sonuca ulaşıp ulaşmadığını sıklıkla denetmelisiniz. Önemli olan, geri bildirimlerin karar verici rolündeki kişiye ne kadar hızlı ulaştığıdır. Örneğin ürüne dair pek çok olumsuz sosyal medya yorumu ya da e-posta alıyorsunuz; ancak bu geri bildirimler ürün hakkında revizeler gerçekleştirebilecek roldeki kişi ve kişilere çok hızlı şekilde ulaşmazsa, bu bildirimlerin hiçbir anlamı olmayacaktır.

Öncelik Ver:

Planlamanız herhangi bir etki göstermediğinde çok çabuk bir şekilde rota değiştirmek durumundasınız. İsraf oluşturmadan farklı rotalara geçiş yapmak oldukça önemli bir faktördür. Takımlar ellerinde bir iş varken sıfır maliyetle ellerindeki işleri bırakmalarını söyleyemezsiniz. Çünkü bu değer sunmayan bir şeyle ilgilendikleri anlamına gelir ve moralleri düşürür. Bu noktada ölçülecek olan; herkesin hemen işlerini değiştirmeleri durumunda ne kadar zamanın boşa gideceğidir. İnsanların önceliklerini değiştirmeleri noktasında ne kadar zaman vardır?  Bir işin üzerinde ne denli az çalışılırsa geçiş esnasındaki maliyet ve israf da o denli az olur. 

Çevik İşletmeler Değişimlere Uyum Sağlıyor

Çevik yetenek gelişimini ölçmede; organizasyon tasarımı, etkin performans, öğrenme/geliştirme ve çevik İK ele alınır. Ne yazık ki çevik, tanım açısından karmaşık ve zorlayıcı bir kavramdır. Son dönemlerde bu alanda yapılan ölçümleme çalışmaları ve alternatif çalışma anlayışları sayesinde ürünü pazara sunma hızlarında ve müşteri memnuniyetinde bariz bir artış yaşanmıştır. Gerçek anlamda çevik olan markalar, bugün hızlı bir şekilde değişen pazarlar karşısında dinamik kalmayı ve beklentileri hızlıca karşılamayı başarmaktadır. 

Değişimlere daha kolay uyum sağlamak adına çevikliğin yarattığı zihinsel yaklaşımlara adapte olmak isteyen işletmeler, bu süreçte Makers Türkiye’nin genç ve dinamik ekibi ile pek çok anlamda iş birliktelikleri oluşturuyor. Siz de kurumunuz ile faydalanmak için bize ulaşın

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.