7 Yalın Prensibi

Rekabet üstünlüğünü sağlamak adına pek çok firma, yalın düşünce yaklaşımlarını benimsemeye başlamıştır. Yalın üretim, zorlu rekabet koşullarında başarıya ulaşmak adına olmazsa olmaz bir anahtar olarak tanımlanıyor. Yalın üretim özelinde değer belirleme, değer akışını haritalama, akış oluşturma gibi temel ilkelerden söz etmek mümkündür. Söz konusu üretim prensibinin temeli Japonya’ya uzanıyor.

Yalın prensiplerde odak nokta savurganlığı minimum düzeye çekmek ve müşteri değerini artırmaktır. Kalite standardını yüksek tutmak ve tekrarlanabilir bir süreç benimsemek, bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olur. Bu yazımızda yalın ürün yönetimin 7 temel prensibine odaklanmaya çalışacağız.

Yalın Geliştirme İlkeleri Nelerdir?

Yalın prensiplerinin uygulanması, her şeyden önce bu alanla alakalı radikal bir zihniyet ve kültür dönüşümünü zorunlu kılar. Yalın ürün yönetimindeki ana prensipler, gelişim olgusunu optimize etmeyi hedeflerken müşteriler adına işletme değerini de en üst noktaya taşımaya çalışır.

Yalın prensiplerini pratik anlamda uygulamak, personel organizasyonunda ve kültüründe ciddi bir değişim anlamına gelmektedir. Yalın ürün yönetiminin olmazsa olmaz 7 prensibine gelin daha yakından göz atalım.

1-Atıkları Ortadan Kaldırın

Yalın yönetim adına en temel prensiplerinden biri, işletmeye hiçbir değer kazandırmayan, gereksiz ve daha da ötesinde anlamsız olan her şeyi ortadan yok etmektir. Bu durum hem kafa karışıklığına hem de müşteri memnuniyetsizliğine sebebiyet vermektedir. Yalın ürün yönetimi söz konusu olduğunda zaman kaybı yaratacak unsurları elemekle işe başlayabilirsiniz.

Geliştirme ekipleri için en çok problem yaratan atıklar arasında; gereksiz kod işlevleri, müşteri eğitim olmadan yapılan ürün değişiklikleri, tutarsız mesajlar, iş ortaklarıyla zayıf iletişim ve ürün kusurları örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan gereksiz envanter tutmak, riskli ve gereksiz envanter taşıması, aşırı üretim, gereksiz işçi hareketleri, yazılım geliştirme aşamasındaki gecikmeler ve bürokratik tüm işlemler, aynı şekilde yalın üretim anlayışı için engel teşkil eden unsurlardan bazılarıdır.

2-Kaliteli İnşa

Elbette tüm ekipler, ilgili çalışmaya bir değer ve kalite kazandırmak peşindedir. Fakat bu durum, disiplinli bir yaklaşımın ürünü olmadığında içi boş bir çabaya dönüşecektir.  Ekipler, niteliği oluşturmaya gayret ederken çok fazla test yapar ve bu nedenle de atık oluşumuna sebebiyet verir. Yalın geliştirme süreçlerinde nitelik, salt kalite analistlerinin sorumluluğunda değildir. Herkesin kalite konusunda önemli bir sorumluluğu vardır.

Bu noktada test odaklı geliştirmeye odaklanmak gerekir. Kalite inşa etmenin önemli bir aracı olan  test oluşturma eylemi, müşteri değerine yöneliktir. Bu süreçte kodun iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığından emin olmak adına kod için ölçütlerin oluşturulması gerekir. Artımlı gelişim, istikrarlı bir geri bildirimi beraberinde getirir. Kullanıcılardan, kalite analistlerinden daimi geri bildirim, her ihtiyaç için yazılım testi, eşli programlama, hataya müsait işler için otomasyon, söz konusu prensip için hayati derecede önem teşkil eder.

3-Bilgi Oluşturun

Bilgiyi yaratma ve teşvik etme üzerine kurulu olan bu prensip, takımların işlerini başarılı bir şekilde yapmaları adına araçlara ve doğru bilgiye sahip olmaları ile alakalıdır. Açık dökümanlar, bu sürecin yalnızca bir bölümüdür. Yalın ürün yönetimi, öğrenmeyi daimi olarak teşvik eder.

Öte yandan ekip üyelerine gerekli olan yardım için bir alan yaratılmalıdır. Daimi öğrenme ortamını bir biçimde yaratabilen yalın ekipler, yapıcı kod incelemelerinden kod yorumlama standartlarına kadar pek çok noktada fark yaratabilmektedir.

4- Taahhüdü Erteleme

Maalesef bu prensip oldukça kolay bir biçimde kötüye kullanılabilmektedir. Erteleme taahhüdü, seçenekler konusunda önemli bir esneklik sağlar. Erken ve bağlayıcı kararlar almak yerine opsiyonları daima canlı tutmak ve daimi şekilde bilgi toplamak, temel amaçtır.

Başarılı bir yalın ekip, süreç içinde her zaman farklı alternatifleri araştırır ve en doğru kararları vermek adına yeterli düzeyde veri toplamak gerektiğini iyi bilir. Sorumlu davranan yalın ekipler, aylar öncesinden keskin planlar yapmaya eğilimli değildir. Öte yandan yeterli güveni sağlamadan, gerekli araştırmaları tamamlamadan taahhüt vermez.

5-Hızlı Teslim

Yalın geliştirmede aslında temel amaç, hızlı teslimat değerini ortaya koymaktır. Fakat bu, yalın ekiplerin süreç boyunca hızlı çalışmaları gerektiği manasına gelmemektedir. Yalın ürün geliştirmede basit çözümler aramak ve müşterilerden sürekli geri bildirimler almak suretiyle iyileştirmeler gerçekleştirmek önemlidir.

Ekiplerin kendilerini yavaşlatan unsurlara odaklanması gerekir.  Hızlı teslim prensibi için çoğunlukla ürün hedeflerinde net olmak ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulur. Yalın üretim yaklaşımında hafta sonları dahil çok daha uzun saatler boyunca çalışmak elbette anlamlı değildir. Yalın prensipleri böyle bir konsepte dayanmaz.

6-İnsanlara Saygı

Saygı maalesef oldukça ihmal edilebilen bir ilkedir. Bu prensibi kurulan iletişim biçiminden yeni ekip üyelerinin işe alınma süreçlerine kadar her noktada kendini açıkça yansıtır. Yalın ürün geliştirme takımları, saygıyı teşvik ederken pek çok etkili yönteme başvurur.

Proaktif ve etkili bir şekilde diyalog kurmak, sağlıklı çatışma oluşumlarını desteklemek, işle alakalı sorunları ortaya çıkarmak ve maksimum verim adına üyelerin birbirini motive edip güçlendirmesi, bu yöntemlerden bazılarıdır.

7-Bütünü Optimize Et

Geldik yedinci ve son yalın prensibine. Bu prensibin temelinde süreç boyunca daima optimizasyonu düşünmek vardır. Ürün kararlarının negatif yönlü etkisine odaklanmak, yazılım geliştirme süreçlerinde hayat kurtarıcı olabilmektedir. Alt optimizasyonla alakalı temel problemler, çoğunlukla ürünü ya da hizmeti çok çabuk bir şekilde teslim etme baskısından kaynaklıdır.

Öte yandan zayıf testlerin de bu durumda payı yadsınamaz. Söz konusu prensip, yalın ekiplerin optimizasyonu bütün için gerçekleştirmesi gerektiğini aktarır. Teslimden kaynaklı oluşan baskı nedeniyle geliştiriciler genelde ortalama altı kodlar yazmaya başlar. Ürünün her bölümünü bağımsız olarak optimize etmek riskli ve sorunlu bir alan yaratır. Bunun yerine bütünsel optimizasyonun teşvik edilmesi gerekir.

Unutulmamıdır ki yalın üretimde gaye, işletmelere hızlıca değer sunabilmektedir. Esnek teslim tarihleri ve düzenli yazılım testleri, bu sorunun önüne geçmek adına ideal çözümler arasındadır.

Yalın ürün yönetimi özelinde doğru ve etkili yaklaşımlar geliştirmek adına Makers Türkiye’nin eğitimlerine dahil olabilir ya da doğrudan işletmeniz için danışmanlık desteği alabilirsiniz.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.