21. Yüzyıl Yetkinlikleri Nelerdir?

Teknolojik ilerlemelerin ve insan yaşamındaki dönüşümlerin ciddi seviyelere ulaştığı çağımızda kurumsal işletmeler açısından çağı yakalayarak sektörel başarı elde etmek artık çok da kolay değil. Hemen her işletmenin ulaşmakta zorluk yaşamadığı kaynakların varlığı kurumsal işletmeleri farklılaşmaya ve yenilikçi hedeflerle büyümeye zorlar. Tam da bu noktada karşımıza çıkan 21. Yüzyıl yetkinlikleri hem birey hem de kurum seviyesinde planlamanın önemli birer parçası olur. Teknolojiyi çağın beklentileri ile birleştirerek işletmelerde uygulamanız hem sizi rakiplerinize karşı bir adım öne çıkarır hem de kurum içi bütünleşme noktasında sizi karşı konulamaz bir seviyeye taşır.

21.yüzyıl yetkinlikleri son dönemlerde çokça dillendirilen ama fonksiyonel manada hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılan bir takım kavramları ifade eder. Bu yazımızda sizlere 21. Yüzyıl yetkinliklerini açıklarken işletme bazında elde edilecek kazançları da ifade edeceğiz. Teknoloji ve inovasyonun olmazsa olmazları olan 21. Yüzyıl yetkinlikleri şu şekildedir.

Eleştirel Düşünme

Düşünme kabiliyeti, kâinat var olduğundan beri sadece insanlar tarafından sahip olunan bir şeydir. Ancak dünyada 6 milyarı aşkın insanın varlığı ve her insanın düşünebiliyor olması düşünmeyi tek başına etkili kılmaktan çıkarır. Eleştirel düşünme özellikle teknolojik gelişmeler ve vizyoner bakış açısı ile işletmelerin farklı çözümler üretme yolunu tercih etmesidir. Problem çözme ve çözüm üretmede oldukça önemli bir değer olan eleştirel düşünme işletmelerin büyüme hedefinde çok önemli görevler üstlenir.

Yaratıcılık

Türkçede üretkenlik olarak da kullanılabilen bu kavram sadece yeni bir fikir üretme olarak düşünüldüğünde işletmelerin durağan bir yapıya sahip olması kaçınılmaz olur. Teknoloji her geçen gün farklı bir boyuta taşınırken işletme sahipleri ve çalışanlarına düşen görev söz konusu gelişmelerden maksimum seviyede faydalanabilmek adına yeni düşünceler ortaya koymalarıdır. Bir araba üreticisi için dizel araçlarda yakıt tasarrufu iyi bir fikir olabilir ama su ile çalışan bir otomobil yaratma fikri 21. Yüzyıl yetkinlikleri konusunda ciddi mesafe kat edildiği manasına gelir. Elbette yaratıcı olmaya çalışılırken hayalperest de olmamak gerekir.

Makers Türkiye olarak hem işe alım yöntemlerinde hem de fikir geliştirme yöntemlerinde kurumlarda 21.yy yekinliklerini geliştiren Ideathon ve miniHackathon kurgularını uyguluyoruz. #etkiyarat #makersturkiye

Güçlü İletişim

İletişim, iş ortamlarında çalışanların birbiri ile konuşması sohbet etmesi veya vakit geçirmesinin çok ötesinde değerlendirilmesi gereken bir husustur. Teknoloji odaklı araçlar sayesinde iş akışı ve çalışma ortamının sürekli iletişim sayesinde güçlendirilmesi en önemli amaç olmalıdır. 21. Yüzyıl yetkinlikleri dendiğinde akla ilk gelen konu olan güçlü iletişimin sağlanması için hem çalışanların hem de işverenlerin gerekli ortamı tesis etmesi şarttır.

Medya Okur Yazarlığı

İşletmenizi yazılı ve görsel medya araçlarında görünür kılarak rakiplerinizle yarışabilme kabiliyetini kazanmanız çok mühimdir. Özellikle 21. Yüzyılda sosyal medya aracılığı ile pek çok pazarlama yönteminin geliştirilmiş olması işletmeler için medyayı iyi analiz etmeyi şart koşar. Sektöründe başarı yakalamış hemen her işletmenin güçlü bir medya ekibi ve pazarlama departmanı olduğu düşünüldüğünde işletmeniz için sizin de bu ekipleri yaratmanız şarttır. Böylece trendleri daha yakından takip ederek müşteri ve partnerlerinizin sizden beklentilerini çok daha iyi bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Esneklik

21.yüzyıl dendiğinde akla gelişmeler ve dönüşümler gelse de işletmeler açısından ilk düşünülmesi gerekenlerden bir tanesi de değişen şartlara uyum sağlayabilme kapasitesidir. Kısaca esneklik olarak ifade edilecek bu kavram ile işletmenizin beklenmedik koşullara karşı reflekslerini geliştirmeli ve eleştirel düşünme yeteneğini de kullanarak çalışanlarınızı tek düze olmaktan kurtarabilmelisiniz. Elbette hem çalışan hem de işveren seviyesinde önemli olan esneklik işletme zararlarının da olabildiğince minimize edilmesinde rol oynar.

Girişimler

Bir işletme için karlılık ve büyüme ne kadar önemli ise 21. Yüzyılda başarılı olabilmek adına yeni girişimlerde bulunmak da o kadar değerlidir. Sıradanlaşan markaların müşteri gözünde değer kaybetmesi bir yana personel cephesinden bakıldığında yeni stratejisi, planı ve programı olmayan bir kurumda çalışmak uzun erimli olmayacaktır. Personeli mutlu etmeyen ve yeniliklere kapalı bir kurumun başarı şansı değerlendirildiğinde girişimlerin bu şansı yükseklere çıkarmada ciddi rol oynayacağı söylenebilir.

Makers Türkiye olarak ” Hepimiz girişimci olmak zorunda değiliz, ama girişimci gibi düşünmek zorundayız ” düşüncesiyle kurumlarda ekiplerin ve projelerin başarıya ulaşmalarını kolaylaştıran Girişimci Gibi Düşünmek Crash Course’umuzu 2 saatlik ya da 1 günlük kurgular ile gerçekleştiriyoruz. [email protected]

21.Yüzyıl Yetkinlikleri ve İşletmeler

Kurumsal olsun veya olmasın her işletmenin öncelikli amacı kar etmektir. Ancak 21. Yüzyıla geldiğimiz şu anda kar etmenin yanı sıra sürdürülebilirlik de çok değerlidir. Yukarıda ifade edilen yetkinlikleri bir arada kullanmayı başaran işletmeler sadece kar değil sürdürülebilirlik noktasında da ciddi mesafe kat eder.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


bir yorum bırakın