2020 Yılı Uzaktan Çalışma İstatistikleri: Yeni Normalde Yön Bulmayı Kolaylaştıracak Bir Rehber

2020’nin bize kattığı yeniliklerden biri de uzaktan çalışma sisteminin yaygın hale gelmesidir. Geleceğin dünyasının hızla dijitalleşmeye doğru ilerlediğini düşünürsek yeni normal olarak kabul edilen bu sistemin bundan sonra hayatımızda daha fazla yer kaplayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yeni Normalleşmede Uzaktan Çalışma

Küresel çapta yayılmaya başlayan COVID-19 salgını nedeniyle mecburi olarak başlayan ve uzaktan çalışma ya da evden çalışma olarak adlandırılan yeni çalışma düzeni tüm ezberleri bozabilir. Birçok sektörde artan uzaktan çalışmaya geçiş, son küresel güvenlik önlemleriyle daha da hız kazanabilir. Bu yönde artan eğilim, uzaktan çalışmanın popülerliğinin hızla arttığını gösteren araştırma ve anketlere sahiptir.

Uzaktan çalışma altyapısına yatırım yapan şirketler, Time dergisi tarafından “dünyanın en büyük evden çalışma deneyi” olarak adlandırılan COVID-19 gibi riskleri ve zorlukları yeniden ele almak için çalışmalar yapabilir.

 Siz de çalışanlarınızın uzaktan etkin çalışmak konusunda beceri ve motivasyonunu artırmak istiyorsanız Uzaktan Etkin Çalış workshop tasarımlarımız için bize ulaşın.

Aynı kurum bünyesinde dağınık halde çalışan ekipleri birbiri ile ilişkilendirmek birçok işletme açısından yeni normal olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, çok sayıda uzaktan çalışma istatistiği; işe alma, iş tatmini ve uzaktan çalışma üretkenliğinde büyük bir değişim görüldüğünü belirtir. Sizi şaşırtabilecek bazı uzaktan çalışma istatistiklerini öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

Evden Çalışma Hakkındaki İstatistik Sonuçları

Telekomünikasyonun hızla benimsenmesi, şirketleri siber güvenlik stratejilerini oluşturmak veya geliştirmek için zorlama potansiyeline sahiptir. Uzaktan çalışma şirketlerin yavaş yavaş farkına varmaya başladıkları kurumsal güvenlik sorunlarını ortaya koyar. Uzaktan çalışmanın güvenli olup olmadığını öğrenmek için, ABD merkezli kuruluşlar tarafından istihdam edilen 1000’den fazla tam zamanlı çalışan üzerinde yapılan çevrim içi bir siber güvenlik anketi sonuçları; uzaktan çalışanların yüzde 41’inin, gizli iş bilgilerine erişmek için güvenli olmayan kişisel uygulamalar kullandığını göstermiştir.

Çalışanların şirketlerinden uzaktan çalışma desteği alıp almadıklarına yönelik anketlere göre ise uzaktan çalışanların yüzde 44’ünün, iş esnasında tam olarak üretken olmaları için gereken doğru altyapı, platform ve verilere sahip olmadıklarını bildirdiği görülmüştür. Ayrıca, bu çalışanların yüzde 52’si, bulundukları ortamda iş yönetimi platformlarını verimli bir şekilde kullanmak için gerekli eğitimden yoksun olduklarını belirtmiştir. Uzaktan çalışanların yüzde 49’unun ise iş üretkenliği, çalışma standartları ve çalışma saatleri ile ilgili kendilerinden beklenenlerin farkında olmadığını göstermiştir.

200’den fazla çalışanı bulunan şirketlerde görevli 1000’den fazla personel üzerinde yapılan anketin sonuçları ise çalışanların yüzde 49’unun hiç evden çalışmadığını, yüzde 9’unun her zaman uzaktan çalıştığını, yüzde 9’unun haftada birkaç kez uzaktan çalıştığını göstermiştir. Çalışanların yaklaşık yüzde 52’si evden çalışmanın kendilerinin ve şirketlerinin verimliliklerini düşüreceğini öngörmüştür.

Uzaktan Çalışmanın Artık Daha Popüler

Mükemmel boyutlara ulaşan internet hızları, güvenilir bulut çözümleri, iş-yaşam dengesi ve refahı ile ilgili değişen tutumlar sayesinde uzaktan çalışmanın hızla büyümesi şaşırtıcı bir sonuç değildir. Hatta pandemi öncesine gidersek uzaktan çalışmanın popülaritesinin son 10 yılda yüzde 91 oranında arttığını gözlemleyebiliriz.

Pandemi sonrasında yapılan bazı araştırmalar; uzaktan çalışanların yüzde 75’inin iş yeri dışında çalışmanın iş-yaşam dengesini iyileştirdiğini düşündüğünün açık bir göstergesidir. Ayrıca uzaktan çalışanların yüzde 71’i mevcut işlerinde mutlu olduklarını belirtir.

Uzaktan çalışma aynı zamanda işe alımları daha rekabetçi kılan bir yeniliktir. Çünkü, çalışanların önemli bir kısmının artık esnek çalışma veya uzaktan çalışma fikrine daha sıcak baktığı görülür.

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, Z kuşağı iş hayatına başladığında evden çalışma oranı yüzde 30 oranında artırabilir. Ayrıca, uzaktan çalışanların yüzde 50’si 2030 yılına kadar kendi işinin patronu olmayı düşünen kişilerdir.Tüm bu veriler bize, esnek çalışma seçeneklerinin en iyi yeteneğe sahip çalışanları işe almak için önemli bir kriter olacağını ve dünyanın uzaktan çalışma sistemine hızla geçiş yapacağını net olarak gösterebilir.

Siz de şirketinizin uzaktan çalışma dinamiklerini daha iyi analiz etmek isterseniz, Makers Türkiye eğitim ve Çıktı Odaklı Yeni Nesil Danışmanlık servislerinden destek alabilirsiniz.

 

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.