12 Çevik İlke

Pek çok sektöre kolayca adapte edilmeye başlanan Çevik (Agile) yaklaşımları, temelde verimliliği sağlama ve artırmaya odaklıdır.  Çevik ile alakalı tüm kavramlar Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu’na dayanır. Bu manifestoda, kavrama dair 4 değeri ve 12 temel ilkeyi açık bir şekilde vurgulanmıştır. Yazılım geliştirmenin çok daha doğru yollarını ortaya çıkarma amacı taşıyan değerlere ve ilkelere gelin daha yakından bakmaya çalışalım.

Çevik Yaklaşımı Hakkında

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu, süreçlerden ya da araçlardan öte bireylere ve etkileşimlere dayalıdır. Öte yandan detaylı dokümantasyonların pek karşılık bulmadığı bu anlayışta, planları körü körüne takip etmektense değişime sürekli cevap verme refleksinden söz edebiliriz.

Bu bağlamda Çevik denildiği zaman akla bir anlaşma birliğinden öte müşteri iş birliği gelmektedir. Çevik yaklaşımın ve yazılım geliştirmenin dört temel değeri şu şekilde belirlenmiştir:

 • Kişiler ile etkileşimler, araçlar ya da süreçler için geçerlidir.
 • Çalışan yazılımı, dokümantasyon için de aynı şekilde geçerlidir.
 • Müşteri iş birliktelikleri sözleşme rutinlerinden çok daha kıymetlidir.
 • Değişimlere hızlı yanıtlar verebilmek, planlar oluşturmaktan daha mühimdir.

Çevik metodolojiyi savunan kişiler, manifesto içinde aktarılan bu dört değerin, kaliteye odaklı olmasını yanında kullanıcı ihtiyaçlarına da hızlı yanıtlar verdiğinin altını çiziyor. Dolayısıyla hem bu 4 değer hem de biraz sonra aktaracağımız 12 Çevik ilke, yazılım geliştirme sürecine kalite noktasında katkı sunuyor. Tüm firmalar, yazılım odaklı geliştirmelerin özgün bir süreç olduğunun farkındadır. Bu durum, doğası gereği değişimlere hızlı uyum ve dikkati beraberinde getirmektedir.

Çevik yaklaşımların ve ilkelerin tam da devreye girdiği alanın burası olduğunu söyleyebiliriz. Agile proje yönetiminde müşterilerle her daim temas devam eder. Bu daimi temas anlayışı aynı zamanda verimliliği de beraberinde getirir. Sınırları belli bir sözleşme yapmaktansa müşteriden gelecek katkıya odaklanan bu süreç, iletişimi odak noktasına yerleştirir. Çevik değerlerinde değişimin kendisi, bizzat planın önünde yer alır. Değişime uyum sağlamanın belirleyici olduğu sektörlerde çevik yaklaşımlar da verimli bir şekilde karşılık bulmaktadır. Şimdi dilerseniz 12 çevik ilke ile devam edelim.

Çevik Proje Yönetiminin Temel İlkeleri

Proje ekiplerinin Çevik yönetimine daha kolay şekilde adapte olmalarını sağlamak adına detaylı bir manifesto oluşturulmuştur. Bu manifesto ile beraber takımlar, Agile kültürüyle uyum içinde olabileceklerini daha net şekilde görebilirler. Bu noktada somut bir şekilde belirlenmiş 12 ilke, bir anlamda kılavuz niteliğindedir. Proje takımları genellikle süreç boyunca bu ilkeleri referans alarak ilerlemek durumundadır.

Çevik proje yönetiminde değişimler son adıma kadar devam eder. Artık her şeyin sonuca ulaştığı noktada bile takımlar ve müşteriler, farklı dinamiklere mutlak suretle açık olmalıdır. Çevik yönetimin odak noktası olarak kabul edilen bu 12 ilke, manifesto özelinde detaylı şekilde açıklanmış durumdadır. Çevik manifesto, aşağıda sıralayacağımız 12 ilkeye dayalıdır:

 1. İşlerin hem erken hem de belli bir istikrar içinde müşteriye sürekli teslimini sağlayabilmek. Bu, sağlıklı ilerlemenin ve müşteri memnuniyetinin birinci adımı olarak kabul edilir.
 2. Çok büyük olan işleri küçültmeye çalışın ve bu şekilde ufak işlerle beraber ilerlemeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız yazılımları sık şekilde teslim edin. İş paketlerini aylık değil haftalık olara ayarlayın.
 3. En sağlıklı çalışmaların kendi içinde organizasyon becerisi gelişmiş olan takımlardan geldiğini kabul etmelisiniz.
 4. Motivasyonun önemli olduğu bu süreçte insanlara ihtiyaçları olan güven duygusunu temin edin.
 5. Sürdürülebilir olan çabaları teşvik etmeye gayret edin.
 6. Projeyi tamamlamak adına temponuzu belli bir çizgiye çekin ve aynı tempoda stabil bir şekilde ilerleyin. Temponuzda ani ve gereksiz düşmeler ya da yükselmeler olmamalıdır.
 7. Değişen gereksinimleri karşılamakta geç kalmamalısınız.
 8. Projeyi oluşturan üyeler ve iş birlikteliği yapılan kişiler günlük olarak buluşmak durumundadır.
 9. Takımın kendi kendine, nasıl daha etkili ve verimli olabileceğine dair düşünmesini sağlamalısınız. Bu düşünme refleksi belli bir istikrarla tekrar edilmelidir. Ekip içi davranışları doğru şekilde koordine edin.
 10. Proje devam ederken tamamlanmış olan iş düzeyine göre ilerleyişin ölçülmesi, aynı şekilde Çevik manifestonun en önemli ilkeleri arasındadır.
 11. Daimi biçimde mükemmel olanı arayış. Her zaman çok daha iyisinin yapılabileceğine olan inanç. Bu doğrultuda takımların kendini geliştirme ve aşma eğilimi göstermesi.
 12. Rekabet avantajını doğru şekilde elde etmek adına değişiklikleri kullanmaktan geri durmayın.

Makers Türkiye olarak Çevik proje yönetimine ilişkin tecrübelerimizi profesyonel kadromuzla beraber online ve offline seçeneklerle sunmaya devam ediyoruz. Sizler de işletmeniz adına bu eğitimlerden ya da danışmanlık hizmetimizden faydalanmak istiyorsanız bizimle iletişim kurmanız yeterli olacaktır.

Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.